เตรียมสอบ O-NET ม.3 ฉบับสมบูรณ์ (อัพเดทครั้งที่ 1)
เตรียมสอบ O-NET ม.3 ฉบับสมบูรณ์ (อัพเดทครั้งที่ 1)

เตรียมสอบ O-NET ม.3 ฉบับสมบูรณ์ (อัพเดทครั้งที่ 1)

Author : ปฏิญญา นาฬิเกร์ และคณะ

Softcover

฿ 342.00

380.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 8859099303750

ISBN : 8859099303750

Year of print : 1 / 2562

Size ( w x h ) : 190 x 255 mm.

Number of pages : 614 Pages

Book category : คู่มือสอบระดับมัธยมต้น

Product details : เตรียมสอบ O-NET ม.3 ฉบับสมบูรณ์ (อัพเดทครั้งที่ 1)
 "เตรียมสอบ O-NET ม.3 ฉบับสมบูรณ์ อัพเดทครั้งที่ 1" เล่มนี้ ได้รวบรวมวิชาหลักทั้ง 4 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ ม.1-3 พร้อมข้อสอบท้ายบทเพื่อทดสอบความเข้าใจ รวมไปถึงแนวข้อสอบ O-NET ม.3 หลากหลายแบบ อาทิ แบบ PISA Liked โดยเน้นการสรุปใจความสำคัญ และเทคนิคในการทำโจทย์แบบต่าง ๆ เพื่อทบทวนเนื้อหาทั้งหมดที่เคยเรียนมาแล้ว เป็นการเตรียมความพร้อม และเสริมความมั่นใจในการสอบอีกด้วย
สารบัญ
Part 1 วิทยาศาสตร์
Part 2 คณิตศาสตร์
Part 3 ภาษาอังกฤษ
Part 4 ภาษาไทย
Part 5 สังคมศึกษา

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0