เก่งคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 :แบบฝึกหัดเสริมทักษะตามหลักสูตร 2551
เก่งคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 :แบบฝึกหัดเสริมทักษะตามหลักสูตร 2551

เก่งคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 :แบบฝึกหัดเสริมทักษะตามหลักสูตร 2551

Author : ณัฏฐ์ธนิน ลูกเสือถิรา

Softcover

฿ 111.00

139.00

Discount 20 %

TAGS :

Book info

Barcode : 8858716702877

ISBN : 8858716702877

Year of print : 1 / 2560

Size ( w x h ) : 185 x 260 mm.

Number of pages : 160 Pages

Book category : คู่มือสอบระดับมัธยมต้น

Product details : เก่งคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 :แบบฝึกหัดเสริมทักษะตามหลักสูตร 2551

เก่งคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1


สรุปหาเนื้อหาพร้อมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ท้ายบท สำหรับเพิ่มพูนความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ทุกบทเรียนในหนังสือเล่มนี้ ผู้เรียบเรียงได้ลำดับเนื้อหาให้ตางตามหนังสือแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับผู้ศึกษาที่เป็นกลุ่มนักเรียน เมื่อท่านศึกษา ทำความเข้าใจและนำไปใช้ได้ถูกต้องท่านย่อมสามารถ "โกยผลคะแนนสอบต่างๆ ได้ง่ายดาย" และสำหรับผู้สอน ผู้ปกครอง และกลุ่มผู้สนใจวิชาคณิตศาสตร์ทุกท่าน การศึกษาโดยใช้คู่มือเล่มนี้บอกได้เลยตอบโจทย์การเรียนการสอนได้อย่างคุ้มค่า สามารถนำไปพัฒนาเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือต่อยอดใช้สร้างสื่อวัตกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้ตามความประสงค์

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0