สุขภาพฝูงโคนม :การผลิตน้ำนมอย่างมีคุณภาพ
สุขภาพฝูงโคนม :การผลิตน้ำนมอย่างมีคุณภาพ

สุขภาพฝูงโคนม :การผลิตน้ำนมอย่างมีคุณภาพ

Author : วิทยา สุริยาสถาพร

Softcover

฿ 828.00

920.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740334477

ISBN : 9789740334477

Year of print : 1 / 2559

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 614 Pages

Book category : สัตวบาล

Book details : สุขภาพฝูงโคนม :การผลิตน้ำนมอย่างมีคุณภาพ
ตำราเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสัตวแพทย์หรือนักศึกษาสัตว์แพทย์ที่มีความสนใจด้านสุขภาพฝูงโคนม การดูแลสุขภาพฝูงนั้นเป็นการรวมความรู้ในส่วนการเลี้ยงโคนมของสัตวบาลและการควบคุมและป้องกันโรคของสัตวแพทย์มาบูรณาการเพื่อการผลิตปศุสัตว์ที่เหมาะสม อันหมายถึงการทำให้เกษตกรได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0