สรุปสังคม ม.ปลาย BY KRU P'BALL (ฉบับปรับปรุงใหม่) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
สรุปสังคม ม.ปลาย BY KRU P'BALL (ฉบับปรับปรุงใหม่)
สรุปสังคม ม.ปลาย BY KRU P'BALL (ฉบับปรับปรุงใหม่)

สรุปสังคม ม.ปลาย BY KRU P'BALL (ฉบับปรับปรุงใหม่)

Author : ศิวพล ชมภูพันธุ์ (พี่บอล)

Softcover

฿ 204.00

240.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164458345

ISBN : 9786164458345

Year of print : 6 / 2565

Size ( w x h ) : 210 x 295 mm.

Number of pages : 283 Pages

Book category : คู่มือสอบระดับมัธยมปลาย ENTRANCE สายอาชีพ

Product details : สรุปสังคม ม.ปลาย BY KRU P'BALL (ฉบับปรับปรุงใหม่)
หนังสือ สรุปสังคม ม.ปลาย BY KRU P'BALL (ฉบับปรับปรุงใหม่)

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในวิชาหลักที่ใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยเสมอมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการทำข้อสอบในทุกระบบการคัดเลือก ผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงและรวบรวมเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ “สำคัญและจำเป็น” ต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกระบบ โดยมีจุดประสงค์ในหนังสือเล่มนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับนักเรียนระดับ ม.ปลาย หรือผู้ที่ใช้เนื้อหาวิชาดังกล่าวใช้อ่านเพื่อเตรียมตัวสอบแข่งขัน นอกจากผู้เขียนจะเรียบเรียงเนื้อหาของหนังสือให้ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ผู้เขียนยังปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาสาระนอกตำราเรียนบางประเด็นที่จำเป็นและทันต่อสถานการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศไว้ด้วย

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0