หลักเศรษฐศาสตร์ ม.ปลาย | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
หลักเศรษฐศาสตร์ ม.ปลาย
หลักเศรษฐศาสตร์ ม.ปลาย

หลักเศรษฐศาสตร์ ม.ปลาย

Author : กรรยา พรรณา

Softcover

฿ 243.00

270.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740341789

ISBN : 9789740341789

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 195 x 260 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : คู่มือสอบระดับมัธยมปลาย ENTRANCE สายอาชีพ

Product details : หลักเศรษฐศาสตร์ ม.ปลาย

หนังสือหลักเศรษฐศาสตร์ ม.ปลาย เล่มนี้เรียบเรียงจากความรู้และประสบการณ์ในการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาเกือบ 20 ปี ของผู้เขียน ภายในเล่มได้นำเสนอเนื้อหาโดยแบ่งออกเป็นบทต่างๆ จำนวน 7 บท มีเนื้อหาที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เนื้อหาสาระมีความถูกต้องครบถ้วน เน้นนำเสนอเป็นฟังกราฟิกรูปแบบต่างๆ ช่วยให้จับประเด็นของเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น มีตัวการ์ตูนและคำพูดช่วยเสริมสาระ สอดแทรกข้อสรุป / แนวคิดมีกิจกรรมชวนคิด ชวนทำซึ่งเป็นกิจกรรมที่หลากหลายและใช้แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและสืบหาข้อมูลอย่างสนุกสนาน มีคำถามท้ายบท กิจกรรมฝึกทักษะพัฒนาการเรียนรู้สู่การบรรลุตัวชี้วัด แบบทดสอบความเข้าใจพร้อมเฉลยให้ฝึกทำและทดสอบ / ทบทวนเนื้อหาในแต่ละบท หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ประกอบการเรียน เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการสอบ A-Level และครูสังคมศึกษา ที่สอนสาระเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สามารถนำมาใช้ประกอบ การสอน / การติว/ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน อีกทั้งยังเหมาะสำหรับผู้เตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา ทุกสังกัด ก็สามารถใช้อ่านเพื่อเตรียมตัวสอบได้เป็นอย่างดี

 

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0