GRAMMAX สรุปที่สุดหลักไวยากรณ์อังกฤษ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
GRAMMAX สรุปที่สุดหลักไวยากรณ์อังกฤษ
GRAMMAX สรุปที่สุดหลักไวยากรณ์อังกฤษ

GRAMMAX สรุปที่สุดหลักไวยากรณ์อังกฤษ

Author : ณัฐฐ์ศศิ ก้องวนิชกุล

Softcover

฿ 297.00

330.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165942355

ISBN : 9786165942355

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 185 x 260 mm.

Number of pages : 296 Pages

Book category : คู่มือสอบระดับมัธยมปลาย ENTRANCE สายอาชีพ

Product details : GRAMMAX สรุปที่สุดหลักไวยากรณ์อังกฤษ

หนังสือ "GRAMMAX สรุปที่สุดหลักไวยากรณ์อังกฤษ" เล่มนี้ จะพาทุกคนไปพบกับแง่มุมต่างๆ ของภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน และยังสามารถใช้ในการเตรียมตัวสอบข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษได้ทุกๆ แนวข้อสอบ เพราะ GRAMMAR ก็คือหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

คอนเซ็ปต์ของหนังสือเล่มนี้คือ "Learn to the Max" จึงได้คำย่อมาเป็นชื่อหนังสือ "GRAMMAX" หนังสือเล่มนี้มีความ "สุด (MAX)" อยู่หลายอย่าง คือ มีเนื้อหาที่ละเอียดสุดๆ มีหลักการ มีโครงสร้างประโยคอธิบายชัดเจน , ตัวอย่างประโยคที่เยอะสุดๆ และตัวอย่างในหัวข้อต่างๆ ยังสอดคล้องกับเรื่องราวในชีวิตประจำวันของเรา ทำให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง ภาพประกอบที่เยอะสุดๆ บอกลาความน่าเบื่อของหนังสือแกรมม่าร์แบบเก่าๆ ไปได้เลย เพราะการอ่านหนังสือเล่มนี้แทบจะกลายเป็นการอ่านหนังสือการ์ตูนไปเลยจากรูปภาพประกอบตัวอย่างที่มีอยู่อย่างมากมายทั้งเล่ม

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0