ติวเข้มเตรียมสอบ TGAT แนวข้อสอบการสื่อสารภาษาอังกฤษ การคิดอย่างมีเหตุผล และสมรรถนะการทำงาน พิชิตข้อส | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ติวเข้มเตรียมสอบ TGAT แนวข้อสอบการสื่อสารภาษาอังกฤษ การคิดอย่างมีเหตุผล และสมรรถนะการทำงาน พิชิตข้อส
Out of stock
ติวเข้มเตรียมสอบ TGAT แนวข้อสอบการสื่อสารภาษาอังกฤษ การคิดอย่างมีเหตุผล และสมรรถนะการทำงาน พิชิตข้อส

ติวเข้มเตรียมสอบ TGAT แนวข้อสอบการสื่อสารภาษาอังกฤษ การคิดอย่างมีเหตุผล และสมรรถนะการทำงาน พิชิตข้อส

Author : อวิกา คูหาสวัสดิ์ และคณะ

Softcover

฿ 225.00

250.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 8859099307550

ISBN : 8859099307550

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 195 x 260 mm.

Number of pages : 160 Pages

Book category : คู่มือสอบระดับมัธยมปลาย ENTRANCE สายอาชีพ

Product details : ติวเข้มเตรียมสอบ TGAT แนวข้อสอบการสื่อสารภาษาอังกฤษ การคิดอย่างมีเหตุผล และสมรรถนะการทำงาน พิชิตข้อส

แนวข้อสอบ TGAT หรือ Thai General Aptitude Test การสอบวัดความถนัดทั่วไป ที่ไม่เน้นเนื้อหาความรู้เชิงวิชาการ โดยข้อสอบ TGAT จะมีทั้งหมด 3 ด้าน ประกอบด้วย

- การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication)

- การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking)

- สมรรถนะการทำงาน (Future Workforce Competencies)


การสอบ TGAT ทั้ง 3 ส่วนนี้ จะถูกประกาศคะแนนแบบแยกส่วน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยอาจเลือกหรือใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ นักเรียนจึงควรหมั่นฝึกฝนเพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการทางความคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล มีตรรกะ ในทักษะทั้ง 3 ข้างต้น

จากหนังสือเล่มนี้ เพราะแนวข้อสอบไม่ได้เป็นเพียงการท่องจำเพื่อทดสอบ แต่เป็นแนวข้อสอบที่ใช้วัดทักษะของนักเรียนอย่างแท้จริง


🌼🌼🌼 เริ่มจัดส่งวันที่ 14/11/2565  นี้ 🌼🌼🌼  


Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0