ฟิสิกส์ขนมหวาน เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ฟิสิกส์ขนมหวาน เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่)
ฟิสิกส์ขนมหวาน เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ฟิสิกส์ขนมหวาน เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

Author : ชวลิต เลาหอุดมพันธ์

Softcover

฿ 239.00

299.00

Discount 20 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165940375

ISBN : 9786165940375

Year of print : 8 / 2565

Size ( w x h ) : 185 x 260 mm.

Number of pages : 472 Pages

Book category : คู่มือสอบระดับมัธยมปลาย ENTRANCE สายอาชีพ

Product details : ฟิสิกส์ขนมหวาน เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

หนังสือฟิสิกส์ขนมหวาน เกิดจากความตั้งใจของผู้เขียนที่จะทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ได้ง่ายและรวดเร็วมากที่สุด เมื่ออ่านเข้าใจและฝึกทำแบบฝึกหัดแล้ว จะสามารถทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วในทุกๆ สนามสอบ ถ้าเราเข้าใจ เราก็ไม่จำเป็นต้องท่องจำสูตรลัดหรือท่องจำรูปแบบของโจทย์ข้อสอบซึ่งมีมากมายหลากหลายให้รกสมอง  หนังสือเล่มนี้จะเน้นการเข้าใจและคิดอย่างเป็นระบบ เอาไปประยุกต์ใช้กับโจทย์ข้อสอบได้ทุกรูปแบบรวมไปถึงปรากฎการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ โดยไม่ต้องไปท่องจำอะไรให้มันมากมาย


Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0