ไขความลับการเปลี่ยนแปลงของสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 3 | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ไขความลับการเปลี่ยนแปลงของสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 3
ไขความลับการเปลี่ยนแปลงของสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 3

ไขความลับการเปลี่ยนแปลงของสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 3

Author : ดวงพร ข้องเกี่ยวพันธุ์

Softcover

฿ 86.00

108.00

Discount 20 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789990161731

ISBN : 0

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 185 x 260 mm.

Number of pages : 90 Pages

Book category : หนังสือเรียนระดับประถม

Product details : ไขความลับการเปลี่ยนแปลงของสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 3

หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ "ไขความลับการเปลี่ยนแปลงของสาร" เล่มนี้ นักเรียนจะได้สนุกสนามและเพลิดเพลินไปกับโลกของสารที่มีความหลากหลายและน่าตื่นเต้น ในชีวิตประจำวันของเราหนึ่งวันเกี่ยวข้องกับสารต่างๆ มากมายหลายชนิด อย่างที่เราคาดไม่ถึง เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ถือเป็นการเริ่มต้นทำความรู้จักสารที่อยู่รอบๆ ตัวของเรา ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสารซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อสารได้รับพลังงานความร้อน หรือสูญเสียพลังงานความร้อน การละลายของสาร นอกจากนี้ นักเรียนยังจะได้ทำการทดลองสารเคมีสนุกๆ เพื่อศึกษาว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั้นคืออะไร

หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการทดลองและการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ควบคู่ไปกับการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ภายในหนังสือเล่มนี้ยังได้แนะนำสื่อแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและมีการจัดทำแบบฝึกหัดทบทวน เพื่อเสริมความรู้ให้นักเรียนมีความเข้าใจและแม่นยำในบทเรียนมากยิ่งขึ้น

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0