บึงหญ้าป่าใหญ่ (1 ใน 100 เล่ม หนังสือดีจากปลายปากกาศิลปินแห่งชาติ) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
บึงหญ้าป่าใหญ่ (1 ใน 100 เล่ม หนังสือดีจากปลายปากกาศิลปินแห่งชาติ)
บึงหญ้าป่าใหญ่ (1 ใน 100 เล่ม หนังสือดีจากปลายปากกาศิลปินแห่งชาติ)

บึงหญ้าป่าใหญ่ (1 ใน 100 เล่ม หนังสือดีจากปลายปากกาศิลปินแห่งชาติ)

Author : เทพศิริ สุขโสภา

Softcover

฿ 340.00

400.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786163071170

ISBN : 9786163071170

Year of print : 8 / 2562

Size ( w x h ) : 130 x 185 mm.

Number of pages : 320 Pages

Book category : หนังสือสำหรับเยาวชน

Product details : บึงหญ้าป่าใหญ่ (1 ใน 100 เล่ม หนังสือดีจากปลายปากกาศิลปินแห่งชาติ)

ผลงานด้านวรรณกรรมของนายเทพศิริ สุขโสภา มีทั้งนวนิยาย สารคดี วรรณกรรมสำหรับเด็ก และบทกวี ลักษณะเด่นคือ สามารถฉายภาพชีวิตชนบทได้อย่างงดงาม โดยใช้ศิลปะแขนงทัศนศิลป์ที่ถนัดเป็นฐาน เพื่อการสร้างงานวรรณศิลป์ที่แตกต่างจากคนอื่นๆ เนื้อหาส่วนใหญ่เกิดจากประสบการณ์ในการเล่าเรื่องและการเดินทางของชีวิต ซึ่งมิได้มีความหมายเพียงการเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง หากแต่เป็นการเดินทางภายในตัวตนของเขาเองร่วมด้วย (คำประกาศเกียรติคุณ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ.2560)

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0