การเฝ้าระวังสุขภาพในสถานที่ทำงาน (HEALTH SURVEILLANCE AT WORKPLACE) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การเฝ้าระวังสุขภาพในสถานที่ทำงาน (HEALTH SURVEILLANCE AT WORKPLACE)
only ebook
การเฝ้าระวังสุขภาพในสถานที่ทำงาน (HEALTH SURVEILLANCE AT WORKPLACE)

การเฝ้าระวังสุขภาพในสถานที่ทำงาน (HEALTH SURVEILLANCE AT WORKPLACE)

Author : สุนิสา ชายเกลี้ยง

E-book

฿ 219.00

280.00

Discount 21 %

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000015047

Book category : สาธารณสุขศาสตร์

Product details : การเฝ้าระวังสุขภาพในสถานที่ทำงาน (HEALTH SURVEILLANCE AT WORKPLACE)
การเฝ้าระวังสุขภาพในสถานที่ทำงาน มีเนื้อหาประกอบด้วย ความเป็นมาของอาชีวอนามัยและอาชีวศาสตร์ หลักการเบื้องต้นของการเฝ้าระวังทางวิทยาการระบาดอาชีวอนามัย การบาดเจ็บจากการทำงาน หลักการเบื้องต้นของโรคจากการทำงาน โรคจากการประกอบอาชีพ การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ แรงงานกลุ่มพิเศษ (แรงงานนอกระบบ แรงงานหญิง แรงงานเด็ก และแรงงานต่างด้าว) การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพในแรงงานกลุ่มพิเศษ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน และการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพ

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0