TALK LIKE FARANG พูดภาษาอังกฤษให้คล่องโดยไม่ต้องไปเมืองนอก! | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
TALK LIKE FARANG พูดภาษาอังกฤษให้คล่องโดยไม่ต้องไปเมืองนอก!
TALK LIKE FARANG พูดภาษาอังกฤษให้คล่องโดยไม่ต้องไปเมืองนอก!

TALK LIKE FARANG พูดภาษาอังกฤษให้คล่องโดยไม่ต้องไปเมืองนอก!

Author : วรินธร เอื้อวศินธร (ครูพี่แอน)

Softcover

฿ 449.00

499.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789990159554

ISBN : 0

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 151 Pages

Book category : ภาษาอังกฤษ

Product details : TALK LIKE FARANG พูดภาษาอังกฤษให้คล่องโดยไม่ต้องไปเมืองนอก!
Talk Like Farang
  • หนังสืออ่านเอง อัพเดทศัพท์ สำนวน วลีใหม่ๆที่ฝรั่งใช้ในปี 2021
  • เน้นศัพท์หรือสำนวนที่แปลตรงตัวไม่ได้
  • เสริมทักษะการสนทนาให้ผู้อ่านใช้ภาษาได้อย่างมั่นใจทั้งการฟังและการพูด

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0