หลักการและการประยุกต์ใช้เครื่องรังสีเอกซ์สองพลังงาน (Principles and Clinical Applications of Dual-Energy X-Ray Absorptiometry) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
หลักการและการประยุกต์ใช้เครื่องรังสีเอกซ์สองพลังงาน (Principles and Clinical Applications of Dual-Energy X-Ray Absorptiometry)
only ebook
หลักการและการประยุกต์ใช้เครื่องรังสีเอกซ์สองพลังงาน (Principles and Clinical Applications of Dual-Energy X-Ray Absorptiometry)

หลักการและการประยุกต์ใช้เครื่องรังสีเอกซ์สองพลังงาน (Principles and Clinical Applications of Dual-Energy X-Ray Absorptiometry)

Author : ชนิกา ศรีธรา

E-book

฿ 385.00

550.00

Discount 30 %

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000014999

Book category : แพทยศาสตร์

Product details : หลักการและการประยุกต์ใช้เครื่องรังสีเอกซ์สองพลังงาน (Principles and Clinical Applications of Dual-Energy X-Ray Absorptiometry)
หนังสือที่มีเนื้อหาครอบคลุมครอบคลุมหลักการทำงานของเครื่องรังสีเอกซ์สองพลังงาน วิวัฒนาการของแนวคิด ตั้งแต่อดีตจนมาสู่เครื่องที่ใช้อย่างแพร่หลายในขณะนี้ การควบคุมคุณภาพของเครื่องและการตรวจ การเตรียมผู้ป่วยอย่างเหมาะสม การวิเคราะห์ค่าและการแปลผลอย่างถูกต้อง รวมทั้งปัญหาที่พบบ่อยในการตรวจและแนวทางการแก้ไขที่สามารถทำได้ ตลอดจนความปลอดภัยทางรังสี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานและแนวทางในเวชปฏิบัติในการวินิจฉัยและติดตามผลการรักษาโรคกระดูกพรุน รวมทั้งการตรวจองค์ประกอบของร่างกาย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับรังสีแพทย์และแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุน และการเกิดกระดูกหัก รวมทั้งการติดตามความหนาแน่นของกระดูก และการตรวจองค์ประกอบของร่างกาย ตลอดจนนักรังสีการแพทย์ผู้ทำการตรวจ นักฟิสิกส์และนักวิจัยในเรื่องโรคกระดูกพรุน และการตรวจองค์ประกอบของร่างกาย โดยเฉพาะภาวะกล้ามเนื้อน้อย

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0