การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
only ebook
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Author : ดรุณวรรณ สุขสม

E-book

฿ 210.00

270.00

Discount 22 %

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000013911

Book category : อนามัยส่วนบุคคล

Product details : การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรมทางกาย หลักการออกกําลังกาย การประเมินสุขภาพ และทดสอบสมรรถภาพทางกาย ก่อนการออกกําลังกาย การออกกําลังกายสําหรับการเสริมสร้างสมรรถภาพของระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ กล้ามเนื้อ และความยืดหยุ่นของร่างกาย รวมถึงการเป็นผู้ฝึกออกกําลังกายส่วนบุคคล

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0