การจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (SIMULATION FOR BUSINESS DECISION MAKING) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (SIMULATION FOR BUSINESS DECISION MAKING)
only ebook
การจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (SIMULATION FOR BUSINESS DECISION MAKING)

การจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (SIMULATION FOR BUSINESS DECISION MAKING)

Author : สิริอร เศรษฐมานิต

E-book

฿ 249.00

295.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000013866

Book category : บริหารธุรกิจ

Product details : การจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (SIMULATION FOR BUSINESS DECISION MAKING)
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเน้นไปที่แนวคิดและกระบวนการในการจำลองสถานการณ์เพื่อ การตัดสินใจ การเก็บข้อมูลและพัฒนาแบบจำลอง หลักการและวิธีการในการวิเคราะห์ผลลัพธ์จากแบบจำลอง รวมถึงการประยุกต์ใช้การจำลองสถานการณ์ โดยในส่วนการสร้างแบบจำลองสถานการณ์นั้นจะเน้นไปที่การ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อช่วยในการสร้าง เช่น โปรแกรม Arena และโปรแกรม Microsoft Excel มากกว่าเนื้อหาเชิงเทคนิค

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0