เรียนรู้จากคำ ศัพท์บัญชี ฉบับปรับปรุงใหม่ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
เรียนรู้จากคำ ศัพท์บัญชี ฉบับปรับปรุงใหม่
only ebook
เรียนรู้จากคำ ศัพท์บัญชี ฉบับปรับปรุงใหม่

เรียนรู้จากคำ ศัพท์บัญชี ฉบับปรับปรุงใหม่

Author : ยรรยง ธรรมธัชอารี

E-book

฿ 129.00

180.00

Discount 28 %

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000011869

Book category : ภาษาศาสตร์

Product details : เรียนรู้จากคำ ศัพท์บัญชี ฉบับปรับปรุงใหม่
นำเสนอเกร็ดความรู้ด้านบัญชีและการบริหารธุรกิจ ด้วยการอ้างอิงคำศัพท์ที่ใช้ในการทำงานทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้หลักเกณฑ์และแนวความคิดในเชิงปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีและผู้บริหาร ซึ่งต้องการทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากผลงานของฝ่ายบัญชีมากยิ่งขึ้น

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0