เศรษฐศาสตร์การจัดการ : Managerial Economice | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
เศรษฐศาสตร์การจัดการ : Managerial Economice
only ebook
เศรษฐศาสตร์การจัดการ : Managerial Economice

เศรษฐศาสตร์การจัดการ : Managerial Economice

Author : ดร. เอกอรุณ อวนสกุล

E-book

฿ 179.00

250.00

Discount 28 %

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000012670

Book category : เศรษฐศาสตร์-ทั่วไป

Product details : เศรษฐศาสตร์การจัดการ : Managerial Economice
" ปัจจุบันการตัดสินใจทางธุรกิจ ต้องอาศัยแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาช่วยเป็นอย่างมาก เพราะเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่มองสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างรอบด้าน ทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบ ทั้งในด้านวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานของตลาด การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและต้นทุนการผลิต การใช้โปรแกรมเส้นตรงในการวางแผนการผลิต การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและกำไร การตั้งราคา และอีกมากมาย ด้วยหนังสือเล่มนี้ คุณจะเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์ในกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจเป็นอย่างดี เพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถเติบโตไปได้อย่างมั่นคง และมีกำไรให้กิจการดำเนินต่อไปได้ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้ทุกท่าน ตลอดจนอาจารย์ นิสิต นักศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ"

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0