อ่านภาษาเขมร
อ่านภาษาเขมร

อ่านภาษาเขมร

Author : กาญจนา นาคสกุุล

Softcover

฿ 328.00

365.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164076211

ISBN : 9786164076211

Year of print : 3 / 2564

Size ( w x h ) : 195 x 260 mm.

Number of pages : 238 Pages

Book category : ภาษาตะวันออก

Product details : อ่านภาษาเขมร

ภาวะกาลปัจจุบันที่โลกแคบลง ทำให้คนไทยติดต่อสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านมากขึ้น นอกจากจะติดต่อทางการฑูต การค้าขาย การศึกษา การบันเทิง และความสัมพันธ์ในด้านอื่นๆ ยังมีการศึกษาภาษาเพื่อนบ้านกันมากขึ้นด้วย ในส่วนภาษาเขมร มีการศึกษาภาษาเขมรในด้านการพูด การอ่าน การแปล ในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง มีคนเขมรจำนวนไม่น้อยเข้ามาทำงานในประเทศไทยและติดต่อกับคนไทย ภาษาเขมรกับภาษาไทยไม่ห่างไกลกันนักในด้านการเขียน คนไทยที่เรียนอ่านภาษาเขมรจึงมักออกเสียงคำภาษาเขมรตามตัวเขียนซึ่งใกล้กับเสียงภาษาไทยนั้น ทำให้ไม่ตรงเสียงของภาษาเขมร การอธิบายเสียงของภาษาเขมรในหนังสือเล่มนี้ อ่านภาษาเขมร เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจระบบเสียงของภาษาเขมร และฝึกออกเสียงได้ดีขึ้น การเรียนภาษาต่างประเทศนั้น ต้องอาศัยการสังเกต จดจำ และฝึกฝนอยู่เสมอ ผู้ที่ต้องการเรียนอ่านคงจะได้ความรู้ในบทที่อธิบายระบบอักขรวิธีของการเขียนภาษเขมร ซึ่งได้อธิบายไว้อย่างครบถ้วน 

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0