สุดแรงเกิด...ของแม่ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
สุดแรงเกิด...ของแม่
only ebook
สุดแรงเกิด...ของแม่

สุดแรงเกิด...ของแม่

Author : ตุ๊บปอง

E-book

฿ 89.00

125.00

Discount 28 %

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000009093

Book category : ประสบการณ์ชีวิต/เรื่องทั่วไป

Product details : สุดแรงเกิด...ของแม่
ชีวิตของแม่ผ่านมาทุกรสชาติวิถีของแม่ บอกกับทุกคนได้อย่างแจ่มจัดชัดเจนว่า ความหมายและคุณค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ความรํ่ารวย มีเงินมีทอง แต่อยู่ที่ในชีวิตหนึ่งของเรานั้น ได้ทําประโยชน์ต่อผู้อื่นที่มีโอกาสน้อยกว่าเรา นั่นต่างหากเป็นสิ่งสําคัญ ขอให้พวกเราจงอย่าละเลยอีกหน้าที่หนึ่งของความเป็นมนุษย์คือ การทําดีและเกื้อกูลสรรพชีวิตรอบข้าง ในวันนี้..วันที่ หนังสือ เรื่อง สุดแรงเกิด..ของแม่ เป็น E-Book เหมาะกับยุคสมัย แต่ “เนื้อใน” ความเป็นแม่ไม่ได้แปรไปตามยุค ด้วยเพราะ ความดี ความงามและความรักในวิถีของแม่นั้น “อกาลิโก” หนังสือ เรื่อง สุดแรงเกิด..ของแม่ ที่ “ตุ๊บปอง” ได้บันทึกถึงความจริงของชีวิตพวกเรา ยังคงทําหน้าที่มากกว่าหนังสือที่คนอ่านแล้วผ่านเลย

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0