คู่มือ Coding ภาษา Python ฉบับสมบูรณ์ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
คู่มือ Coding ภาษา Python ฉบับสมบูรณ์
only ebook
คู่มือ Coding ภาษา Python ฉบับสมบูรณ์

คู่มือ Coding ภาษา Python ฉบับสมบูรณ์

Author : สุดา เธียรมนตรี

E-book

฿ 330.00

330.00

Discount 0 %

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000009074

Book category : การเขียนโปรแกรม

Product details : คู่มือ Coding ภาษา Python ฉบับสมบูรณ์
เริ่มต้นฝึกฝนอย่างถูกต้องง่าย ๆ รวดเร็ว ด้วยหลักการและแบบฝึกหัดต่าง ๆ พร้อมคำอธิบาย ครอบคลุมพื้นฐานไปจนการใช้งานระดับสูง อาทิ OOP, Database, Data Visualization , Data Science

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0