ตำราโรคผิวหนังในเด็ก เล่ม 1
only ebook
ตำราโรคผิวหนังในเด็ก เล่ม 1

ตำราโรคผิวหนังในเด็ก เล่ม 1

Author : ศิริวรรณ วนานุกูล และคณะ

E-book

฿ 499.00

499.00

Discount 0 %

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000009054

Book category : กุมารเวชศาสตร์

Product details : ตำราโรคผิวหนังในเด็ก เล่ม 1
ตำราโรคผิวหนังเด็กเล่มนี้ ได้คัดเลือกหัวข้อที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ รวบรวมประสบการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยและองค์ความรู้ใหม่ ทั้งในแง่ของพยาธิกำเนิด การวินิจฉัยโดยอาศัยการซักประวัติ ตรวจร่างกายและดูลักษณะผื่นรวมถึงการกระจายของผื่นอย่างละเอียด ซึ่งเมื่อให้การวินิจฉัยได้ถูกต้อง ร่วมกับองค์ความรู้ที่ทันสมัยถูกต้องแม่นยำ จะทำให้แพทย์สามารถให้คำแนะนำและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังในเด็กได้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ในทุกระดับ

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0