ใต้ร่มธงไทย กับ การวิจัยขั้วโลกใต้
ใต้ร่มธงไทย กับ การวิจัยขั้วโลกใต้

ใต้ร่มธงไทย กับ การวิจัยขั้วโลกใต้

Author : กิตติภพ พรหมดี

Softcover

฿ 233.00

259.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165826006

ISBN : 9786165826006

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 178 x 238 mm.

Number of pages : 190 Pages

Book category : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Product details : ใต้ร่มธงไทย กับ การวิจัยขั้วโลกใต้

หนังสือ “ใต้ร่มธงไทย กับ การวิจัยขั้วโลก” ของ พ.ท.ดร.กิตติภพ พรหมดี เป็นผลงาน “การศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงด้านบรรยากาศโดยใช้ระบบนำทางด้วยดาวเทียม” ที่บริเวณสถานีวิจัยเกรท วอลล์(Great Wall Station) ของสาธารณรัฐ ประชาชนจีนในทวีปแอนตาร์กติกา วัตถุประสงค์ชัดเจนเป็นไปตามขั้นตอนการร่วมเดินทางกับ คณะสำรวจจากจีนครั้งที่ 34 ปี พ.ศ. 2561 การเตรียมตัวก็ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจีนที่เมืองอู่ฮั่น ก่อนการเดินทางไปยังทวีปแอนตาร์กติกา การปฏิบัติงานเป็นการสำรวจรวบรวมข้อมูลแล้วนำมา วิเคราะห์ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในวารสารวิชาการนานาชาติและในประเทศไทยจึงนับว่าประสบ ความสำเร็จอย่างดียิ่ง 

หนังสือเล่มนี้ยังได้รวบรวมความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านไม่เพียงสถานีวิจัย เกรท วอลล์ เท่านั้น ยังได้กล่าวถึงสถานีวิจัยอื่นของจีนและของประเทศอื่นไว้อีกด้วย เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ รัสเซีย เกาหลีใต้และญี่ปุ่น เป็นต้น นานาชาติเหล่านี้สนใจเรื่องการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กระทบต่อแอนตาร์กติกและสะท้อนไปยังภูมิภาคอื่นทั่วโลก ประเทศที่กล่าวถึงนี้ล้วนแล้วแต่เป็นมหาอำนาจฐานะทางเศรษฐกิจที่สามารถจัดตั้งสถานีวิจัยที่ แอนตาร์กติกอีกทั้งมีเรือตัดน้ำแข็งนำนักวิจัยของตนเองไปยังแอนตาร์กติกได้ คำถามก็คงจะมีว่า ทำไมประเทศไทยจึงสนใจแอนตาร์กติก? สถานีวิจัยก็ไม่มีเรือตัดน้ำแข็งก็ไม่มีแล้วทำไมไปขั้วโลก ใต้ได้? คำตอบอยู่ที่สายพระเนตรอันยาวไกลและการที่นานาชาติเลื่อมใสชื่นชมในพระบารมีของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรง เป็นคนไทยคนแรกที่เดินทางไปยังทวีปแอนตาร์ติกาและได้ทรงสร้างสัมพันธ์ไมตรีอันดีกับ นานาชาติโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนจนมีข้อตกลงให้นักวิจัยไทยได้ร่วมเดินทางไปกับ คณะสำรวจของจีนทุกปีนับตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2557 จนปัจจุบัน ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ก็ได้บรรยาย รายละเอียดไว้ในหนังสือเล่มนี้


Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0