ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 1 (Complete Denture Laboratory 1)
only ebook
ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 1 (Complete Denture Laboratory 1)

ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 1 (Complete Denture Laboratory 1)

Author : ณฤดี ลิ้มปวงทิพย์

E-book

฿ 349.00

349.00

Discount 0 %

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000009018

Book category : ทันตแพทย์ศาสตร์

Product details : ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 1 (Complete Denture Laboratory 1)
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปากของนิสิตทันตแพทย์และ เพื่อให้ทันตแพทย์ผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างฟันเทียมทั้งปาก เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานฟันเทียมทั้งปาก การสร้างถาดพิมพ์ปากเฉพาะบุคคล ไป จนถึงการเรียงฟันหน้าในงานฟันเทียมทั้งปาก เนื้อหาแต่ละบทแบ่งเป็นความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การนำความรู้หรือแนวทาง ปฏิบัติไปใช้ในทางคลินิก และสรุป โดยแต่ละบทประกอบด้วยรูปภาพพร้อมคำบรรยายเพื่อเสริมความเข้าใจให้ ผู้อ่านได้เห็นภาพมากขึ้น รวมถึงสอดแทรกข้อควรสังเกตและข้อควรระวังในการปฏิบัติงานอีกด้วย ในหนังสือเล่มนี้ คำศัพท์บางคำจะเขียนในรูปแบบภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นรูปแบบคำศัพท์ที่คุ้นเคยและ ใช้กันอย่างแพร่หลายในทางทันตกรรม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น เช่น ตำแหน่งทาง กายวิภาคในช่องปาก ชื่อซี่ฟัน ชื่อด้านของซี่ฟันหรือขากรรไกร คำศัพท์ภาษาอังกฤษจะอ้างอิงตามที่บัญญัติไว้ใน The glossary of Prosthodontic Terms ฉบับที่ 9 ปีค.ศ.2017 โดยมีคำศัพท์ภาษาไทยกำกับไว้เมื่อกล่าวถึง คำศัพท์นั้นเป็นครั้งแรกในแต่ละบท

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0