สรุปเคมี มัธยมปลาย (CHEMISTRY FOR HIGH SCHOOL STUDENTS)
สรุปเคมี มัธยมปลาย (CHEMISTRY FOR HIGH SCHOOL STUDENTS)

สรุปเคมี มัธยมปลาย (CHEMISTRY FOR HIGH SCHOOL STUDENTS)

Author : วัฒน สุทธิศิริมงคล และคณะ

Softcover

฿ 178.00

210.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165821308

ISBN : 9786165821308

Year of print : 20 / 2564

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 288 Pages

Book category : คู่มือสอบระดับมัธยมปลาย ENTRANCE สายอาชีพ

Product details : สรุปเคมี มัธยมปลาย (CHEMISTRY FOR HIGH SCHOOL STUDENTS)

สำหรับฉบับปรับปรุงเล่มนี้ ครูได้ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ทั้งหมดให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาใหม่ฉบับปี พ.ศ. 2561 - 2570 ซึ่งมีทั้งบทที่ถูกตัดออกไป, บทที่เพิ่มเติมเข้ามา และบทที่ลดทอนเนื้อหาบางส่วนออก

หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับนักเรียนสายวิทย์ทุกคนใช้อ่านควบคู่กับหนังสือของโรงเรียน เพื่อเตรียมตัวสอบในทุกสนาม เช่น PAT2, วิชาสามัญ, ONET และสอบเก็บคะแนนที่โรงเรียน โดยจะช่วยให้นักเรียนใช้เวลาทบทวนเนื้อหาน้อยที่สุด แต่ได้เนื้อหาครบถ้วนมากที่สุด นอกจากนั้น ท้ายบทของทุกบท ยังมีแนวข้อสอบให้นักเรียนได้ทดลองทำด้วย

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0