รู้ทันงบ...จบทุกเรื่อง | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
รู้ทันงบ...จบทุกเรื่อง
only ebook
รู้ทันงบ...จบทุกเรื่อง

รู้ทันงบ...จบทุกเรื่อง

Author : ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์

E-book

฿ 119.00

119.00

Discount 0 %

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000009010

Book category : การบัญชี

Product details : รู้ทันงบ...จบทุกเรื่อง
“รู้ทันงบ...จบทุกเรื่อง” เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจ (ผู้ประกอบการ) ได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของข้อมูลทางการเงินที่มีต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมถึงหลักในการวิเคราะห์งบการเงินและการนำข้อมูลอื่นที่ได้จากรายงานทางการเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0