คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาโท ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาโท ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาโท ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์

Author : กิตินันท์ พลสวัสดิ์ และคณะ

Softcover

฿ 276.00

345.00

Discount 20 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164872141

ISBN : 9786164872141

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 190 x 250 mm.

Number of pages : 420 Pages

Book category : คู่มือสอบเข้าทำงาน เลื่อนตำแหน่ง

Product details : คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาโท ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาโทตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์


สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาโทตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์

บทนำ การเตรียมตัวก่อนสอบ

บทที่ 1 สรุปเนื้อหาวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์-การคิดวิเคราะห์เชิงภาษาไทย

บทที่ 2 สรุปเนื้อหาวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์-การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรมด้านเหตุผล

บทที่ 3 สรุปเนื้อหาวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์-การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณฯ

บทที่ 4 สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ

บทที่ 5 สรุปเนื้อหาวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

ฯลฯ

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0