ร่มฟ้า ร่ายฝัน :รวมบทกวีเล่มที่ 8 (รางวัลชมเชย หนังสือกวีนิพนธ์ (สพฐ.) ปี 2564)
ร่มฟ้า ร่ายฝัน :รวมบทกวีเล่มที่ 8 (รางวัลชมเชย หนังสือกวีนิพนธ์ (สพฐ.) ปี 2564)

ร่มฟ้า ร่ายฝัน :รวมบทกวีเล่มที่ 8 (รางวัลชมเชย หนังสือกวีนิพนธ์ (สพฐ.) ปี 2564)

Author : นภาลัย สุวรรณธาดา

Softcover

฿ 153.00

180.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164211094

ISBN : 9786164211094

Year of print : 2 / 2564

Size ( w x h ) : 145 x 205 mm.

Number of pages : 211 Pages

Book category : กลอน-กวี

Product details : ร่มฟ้า ร่ายฝัน :รวมบทกวีเล่มที่ 8 (รางวัลชมเชย หนังสือกวีนิพนธ์ (สพฐ.) ปี 2564)

“ร่มฟ้า ร่ายฝัน”  เป็นหนังสือรวมบทร้อยกรองเล่มที่ 8  ของผู้เขียน ซึ่งตั้งชื่อให้สืบเนื่องกับ “ร่ายฟ้าแรฝัน” ที่ได้รับพระราชทานรางวัลหนังสือกวีนิพนธ์ดีเด่น เมื่อปี 2562

“ร่มฟ้า”  ชื่อขึ้นต้นว่า “ร่มฟ้า” เนื่องจากในปี 2562 เป็นปีมหามงคลที่มีพระราชพิธีหาชมยากยิ่ง คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

“ร่ายฝัน” ในที่นี้หมายถึง การอ่าน หรือเสก   คำว่า “ร่ายฝัน” นั้น ตั้งชื่อให้สัมผัสกับคำว่า “ร่มฟ้า” ในที่นี้จะหมายถึงการอ่านหรือเสกความฝัน เนื้อหาชุด “ร่ายฝัน” มีอยู่หลายประเด็น จึงได้แยกประเด็นออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อให้อ่านง่าย เมื่อรวมทั้งสิ้นในหนังสือเล่มนี้จึงมี 8 กลุ่ม แต่ละกลุ่มเป็นคำประพันธ์ทั้งสั้นและยาว เนื้อหามีทั้งเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมือง ความรู้ ปรัชญา คติธรรม ความรัก ฯลฯ ทั้งนี้ ในส่วนประเด็นที่เขียนต่อเนื่องมาหลายชิ้นคือเรื่องโควิด -19 ซึ่งจัดไว้เป็นกลุ่มสุดท้ายในหนังสือ

 

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0