ประวัติวรรณคดีไทย 1 (สมัยสุโขทัย-สมัยอยุธยาตอนปลาย)
ประวัติวรรณคดีไทย 1 (สมัยสุโขทัย-สมัยอยุธยาตอนปลาย)

ประวัติวรรณคดีไทย 1 (สมัยสุโขทัย-สมัยอยุธยาตอนปลาย)

Author : ณัฐวุฒิ คล้ายสุวรรณ

Softcover

฿ 200.00

250.00

Discount 20 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740340270

ISBN : 9789740340270

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 211 Pages

Book category : วรรณคดีไทย

Product details : ประวัติวรรณคดีไทย 1 (สมัยสุโขทัย-สมัยอยุธยาตอนปลาย)

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวรรณคดีขั้นพื้นฐานของผู้ที่เริ่มศึกษาวรรณคดี โดยมุ่งศึกษาเฉพาะประเด็นเรื่องประวัติความเป็นมาของวรรณคดีที่สำคัญของไทยสมัยต่างๆ โดยหนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติวรรณคดีไทยในสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย

หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น ๕ บท ในแต่ละบทได้อธิบายเอาไว้ค่อนข้างละเอียด ทั้งนี้เพราะต้องการให้ผู้ศึกษามีความรู้เกี่ยวกับประวัติวรรณคดีไทยสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลายให้มากที่สุด เพราะถ้าผู้ศึกษามีความรอบรู้ สามารถนำไปต่อยอดในการศึกษาวรรณคดีขั้นสูงต่อไป

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0