สำนวนเยอรมันและสำนวนไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน เล่ม 1-2 (อักษร A-Z) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
สำนวนเยอรมันและสำนวนไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน เล่ม 1-2 (อักษร A-Z)
only ebook
สำนวนเยอรมันและสำนวนไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน เล่ม 1-2 (อักษร A-Z)

สำนวนเยอรมันและสำนวนไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน เล่ม 1-2 (อักษร A-Z)

Author : วรรณา แสงอร่ามเรือง

E-book

฿ 499.00

650.00

Discount 23 %

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000008473

Book category : ภาษาตะวันตก

Product details : สำนวนเยอรมันและสำนวนไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน เล่ม 1-2 (อักษร A-Z)
สำนวนเยอรมันและสำนวนไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน Deutsche und Thailändische Redewendungen: Ihre Bedeutungsähnlichkeiten ตัวอักษร A-J ผู้เรียนภาษาเยอรมันคงเคยรู้จักสำนวนเยอรมันบ้างแล้วและอาจคาดเดาได้ง่าย ๆ ว่า มีความหมายคล้ายคลึงกับสำนวนไทยใดบ้าง เช่น สำนวน Amors Pfeil = สำนวนไทย ต้องศรกามเทพ (สำ) สำนวน ein Wolf im Schafspelz = สำนวนไทย หน้าเนื้อใจเสือ (สำ), ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ (สำ) สำนวน den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen = สำนวนไทย เส้นผมบังภูเขา (สำ), หญ้าปากคอก (สำ) แต่บางสำนวนเช่น ein Unglück kommt selten allein มีความหมายตรงกับสำนวนไทยถึง 7 สำนวนคือ เคราะห์ซ้ำกรรมซัด, บาปซ้ำกรรมซัด, ผีซ้ำกรรมซัด (สำ) ผีซ้ำด้ำพลอย (สำ) ความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก (สำ) พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก (สำ), ราหูเข้าพระเสาร์แทรก (สำ) ดังนั้น ผู้ที่เรียนภาษาเยอรมัน เรียนแปล หรือประกอบอาชีพนักแปล ไม่ควรพลาด ที่สำคัญคือ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมเยอรมันและวัฒนธรรมไทย เพราะสำนวนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต ประเพณี ความเชื่อ ความคิดความอ่านและลักษณะนิสัยโดยรวมของคนในสังคมวัฒนธรรมนั้นได้เป็นอย่างดี สำนวนเยอรมันและสำนวนไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน Deutsche und Thailändische Redewendungen: Ihre Bedeutungsähnlichkeiten ตัวอักษร A-J ผู้เรียนภาษาเยอรมันคงเคยรู้จักสำนวนเยอรมันบ้างแล้วและอาจคาดเดาได้ง่าย ๆ ว่า มีความหมายคล้ายคลึงกับสำนวนไทยใดบ้าง เช่น สำนวน Amors Pfeil = สำนวนไทย ต้องศรกามเทพ (สำ) สำนวน ein Wolf im Schafspelz = สำนวนไทย หน้าเนื้อใจเสือ (สำ), ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ (สำ) สำนวน den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen = สำนวนไทย เส้นผมบังภูเขา (สำ), หญ้าปากคอก (สำ) แต่บางสำนวนเช่น ein Unglück kommt selten allein มีความหมายตรงกับสำนวนไทยถึง 7 สำนวนคือ เคราะห์ซ้ำกรรมซัด, บาปซ้ำกรรมซัด, ผีซ้ำกรรมซัด (สำ) ผีซ้ำด้ำพลอย (สำ) ความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก (สำ) พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก (สำ), ราหูเข้าพระเสาร์แทรก (สำ) ดังนั้น ผู้ที่เรียนภาษาเยอรมัน เรียนแปล หรือประกอบอาชีพนักแปล ไม่ควรพลาด ที่สำคัญคือ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมเยอรมันและวัฒนธรรมไทย เพราะสำนวนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต ประเพณี ความเชื่อ ความคิดความอ่านและลักษณะนิสัยโดยรวมของคนในสังคมวัฒนธรรมนั้นได้เป็นอย่างดี

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0