คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน กรมศุลกากร
คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน กรมศุลกากร

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน กรมศุลกากร

Author : ฝ่ายวิชาการ สถาบัน THE BEST CENTER

Softcover

฿ 238.00

280.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164635883

ISBN : 9786164635883

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 210 x 290 mm.

Number of pages : 298 Pages

Book category : คู่มือสอบเข้าทำงาน เลื่อนตำแหน่ง

Product details : คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน กรมศุลกากร

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน กรมศุลกากรชุดเตรียมสอบเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน กรมศุลกากร เล่มนี้ทางสถาบัน THE BEST CENTER และฝ่ายวิชาการของสถาบันได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมสอบ ทางสถาบันฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ภายในเล่มประกอบด้วยทุกส่วนที่กำหนดในการสอบ เจาะข้อสอบทุกส่วน พร้อมคำเฉลยอธิบาย เพื่อให้ผู้สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้ามีความพร้อมในการทำข้อสอบ


 สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน กรมศุลกากร

ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2560

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฯลฯ

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0