เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ สอวน. ม.1-ม.5 พ.ศ.2548-2560
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ สอวน. ม.1-ม.5 พ.ศ.2548-2560

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ สอวน. ม.1-ม.5 พ.ศ.2548-2560

Author : รัชพล ธนาภากรรัตนกุล และคณะ

Softcover

฿ 269.00

299.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165770163

ISBN : 9786165770163

Year of print : 1 / 2563

Size ( w x h ) : 185 x 260 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : คู่มือสอบระดับมัธยมปลาย ENTRANCE สายอาชีพ

Product details : เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ สอวน. ม.1-ม.5 พ.ศ.2548-2560

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ สอวน. ม.1 - 5 พ.ศ. 2548 - 2560 เล่มนี้มีวัตถุประสงค์ให้ครูและนักเรียน ได้เห็นตัวอย่างการใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาโจทย์อย่างละเอียดทุกข้อ อันจะเป็นผลต่อการสร้างเสริมปัญญาให้แก่เยาวชน เพื่อสามารถแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ที่พบได้ต่อไป

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0