สรุปเนื้อหา ม.ปลาย พร้อมสอบ :เจาะลึก เก็งแน่น แม่นทุกสนามสอบ
สรุปเนื้อหา ม.ปลาย พร้อมสอบ :เจาะลึก เก็งแน่น แม่นทุกสนามสอบ

สรุปเนื้อหา ม.ปลาย พร้อมสอบ :เจาะลึก เก็งแน่น แม่นทุกสนามสอบ

Author : WISDOM V ACADEMY

Softcover

฿ 351.00

390.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789990148640

ISBN : 0

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : คู่มือสอบระดับมัธยมปลาย ENTRANCE สายอาชีพ

Product details : สรุปเนื้อหา ม.ปลาย พร้อมสอบ :เจาะลึก เก็งแน่น แม่นทุกสนามสอบ

   หนังสือสรุปเนื้อหา 7 รายวิชาเล่มนี้เหมาะสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้อง สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สถาบันกวดวิชา Wisdom V academy ได้จัดทํา หนังสือสรุปให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่สําคัญของแต่ละวิชาเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนลงสู่สนามสอบ จริง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้จับประเด็นในเนื้อหาที่ตรงจุดที่จะนําไปสู่การเพิ่มคะแนนที่ ใช้ในการคัดเลือกสําหรับการศึกษาต่อ

   สุดท้ายนี้หวังว่าผู้อ่านทุกคนจะนําประโยชน์จากหนังสือสรุปเนื้อหาเล่มนี้ไปใช้ต่อยอดความฝัน ของตนเอง และพึงตระหนักอยู่เสมอว่าความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้องลงมือทําด้วยความวิริยอุตสาหะ ขอ ส่งกําลังใจให้ด้วยความปรารถนาดีรวมทั้งขออวยพรให้ประสบความสําเร็จและโชคดีในการสอบทุกสนาม

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0