ปริทัศน์ศิลปการละคร | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ปริทัศน์ศิลปการละคร
only ebook
ปริทัศน์ศิลปการละคร

ปริทัศน์ศิลปการละคร

Author : นพมาส แววหงส์ บรรณาธิการ

E-book

฿ 149.00

215.00

Discount 30 %

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000008459

Book category : การละคร/การแสดง

Product details : ปริทัศน์ศิลปการละคร
รายวิชาปริทัศน์ศิลปะการละครมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการแนะนำให้นิสิตรู้จัก เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปะการละครอันมีเนื้อหาด้านต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นละคร ทั้งในเรื่องของบทละคร การกำกับการแสดง การแสดง ฉาก แสงและดนตรี นอกจากนั้นยังเป็นเป็นการแนะนำให้รู้จักกับละครในประเภทและแนวการนำเสนอต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจอันจะนำไปสู่การวิจักษ์และวิจารณ์ได้ ด้วยเนื้อหาที่หลากหลายนี้ รายวิชานี้จึงเป็นการสอนร่วมกันของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ของศิลปะการละคร

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0