จิตวิทยาสังคม (SOCIAL PSYCHOLOGY)
จิตวิทยาสังคม (SOCIAL PSYCHOLOGY)

จิตวิทยาสังคม (SOCIAL PSYCHOLOGY)

Author : ชูชัย สมิทธิไกร

Softcover

฿ 306.00

340.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740339939

ISBN : 9789740339939

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 311 Pages

Book category : การพัฒนาตนเองจิตวิทยา

Product details : จิตวิทยาสังคม (SOCIAL PSYCHOLOGY)
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะมนุษย์จำเป็นต้องดำเนินชีวิตอยู่ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว โรงเรียน สถานที่ทำงาน หรือกลุ่มทางสังคมต่างๆ สิ่งที่เรามักจะพบเห็นกันโดยทั่วไปคือ เมื่ออยู่ในสังคม คนเรามักแสดงพฤติกรรมต่างๆ แตกต่างจากเมื่ออยู่เพียงลำพัง อะไรคือสาเหตุ ที่ทำให้คนเราเป็นเช่นนั้น การทำความเข้าใจถึงพฤติกรรมทางสังคม ของมนุษย์จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินชีวิต

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0