ภาพลักษณ์พ่อแม่ลูกญี่ปุ่น
ภาพลักษณ์พ่อแม่ลูกญี่ปุ่น

ภาพลักษณ์พ่อแม่ลูกญี่ปุ่น

Author : สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล และคณะ

Softcover

฿ 59.00

65.00

Discount 9 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740339748

ISBN : 9789740339748

Year of print : 1 / 2563

Size ( w x h ) : 145 x 210 mm.

Number of pages : 71 Pages

Book category : วรรณคดี วรรณกรรม

Book details : ภาพลักษณ์พ่อแม่ลูกญี่ปุ่น

หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจทั่วไป ใช้ศึกษาความคิดความเชื่อ เรื่องความผูกพันระหว่างพ่อแม่และลูก และการแสดงความกตัญญูของชาวญี่ปุ่นสมัยโบราณ ทั้งนี้ ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่นหรือวรรณคดีญี่ปุ่น นอกจากนี้ เนื่องจากหนังสือเล่มนี้ใช้ข้อมูลส่วนใหญ่จากงานวิจัยของผู้เขียน เรื่องคำกล่าวเกี่ยวกับพ่อแม่ลูกในบทละครโน ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อ่านที่เป็นนักวิจัย นักวิชาการจึงน่าจะได้รับประโยชน์ในอีกแง่หนึ่งด้วย

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0