คิดต่างสร้างการเปลี่ยนแปลง
คิดต่างสร้างการเปลี่ยนแปลง

คิดต่างสร้างการเปลี่ยนแปลง

Author : สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

Softcover

฿ 198.00

220.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786169352907

ISBN : 9786169352907

Year of print : 1 / 2563

Size ( w x h ) : 165 x 240 mm.

Number of pages : 236 Pages

Book category : การพัฒนาตนเองจิตวิทยา

Book details : คิดต่างสร้างการเปลี่ยนแปลง
  • "พี่เอ้" ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นอดีตนายกวิศวกรรมสถาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  • ประธานการเคหะแห่งชาติ กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย กรรมการ ขสมก. ปัจจุบันเป็นนายกสภาวิศวกร 
  • ประธานสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
  • นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย กรรมการการไฟฟ้านครหลวง
  • "พี่เอ้" ได้รับฉายา  "  The Disruptor เมืองไทย ผู้พลิกฟื้นองค์กรจากวิกฤติสู่องค์กรระดับนานาชาติ
Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0