อ่านได้! เขียนเก่ง! ตัวอักษรคาตาคานะ
อ่านได้! เขียนเก่ง! ตัวอักษรคาตาคานะ

อ่านได้! เขียนเก่ง! ตัวอักษรคาตาคานะ

Author : เมงุมิ คนโด (MEGUMI KONDO)

Softcover

฿ 135.00

150.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740339540

ISBN : 9789740339540

Year of print : 1 / 2563

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 87 Pages

Book category : ภาษาญี่ปุ่น

Book details : อ่านได้! เขียนเก่ง! ตัวอักษรคาตาคานะ

ตัวอักษรคาตาคานะมีความสำคัญต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากในห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ซุเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ ล้วนเต็มไปด้วยตัวอักษรคาตาคานะ หากสามารถอ่านตัวอักษรคาตาคานะได้ ก็จะสามารถอ่านชื่อร้าน สินค้า อาหาร ฯลฯ ได้ นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญคือจะสามารถเขียนชื่อตัวเอง ชื่อเมือง หรือชื่อประเทศด้วยตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นได้

หนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้ เหมาะสำหรับผู้เรียนทุกวัย โดยเฉพาะผู้เรียนที่สนใจฝึกเขียนและฝึกอ่านตัวอักษรคาตาคานะได้ในรูปแบบที่หลากหลาย หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้เรียนทุกคนเกิดความสนใจในการเรียนและการฝึกฝนตัวอักษรคาตาคานะ และมีกำลังใจ ไม่ย่อท้อต่อการเรียนตัวอักษรคาตาคานะ อันเป็นขั้นตอนสำคัญในการเรียนภาษาญี่ปุ่น

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0