การตลาดบริการ :แนวคิดและกลยุทธ์ (SERVICE MARKETING: CONCEPTS AND STRATEGIES)
only ebook
การตลาดบริการ :แนวคิดและกลยุทธ์ (SERVICE MARKETING: CONCEPTS AND STRATEGIES)

การตลาดบริการ :แนวคิดและกลยุทธ์ (SERVICE MARKETING: CONCEPTS AND STRATEGIES)

Author : ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา

E-book

฿ 199.00

250.00

Discount 20 %

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000008115

Book category : การตลาด

Product details : การตลาดบริการ :แนวคิดและกลยุทธ์ (SERVICE MARKETING: CONCEPTS AND STRATEGIES)

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0