การบัญชีการเงินเบื้องต้น
only ebook
การบัญชีการเงินเบื้องต้น

การบัญชีการเงินเบื้องต้น

Author : พงศ์พรต ฉัตราภรณ์ และคณะ

E-book

฿ 249.00

290.00

Discount 14 %

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000008085

Book category : การบัญชี

Product details : การบัญชีการเงินเบื้องต้น
หนังสือการบัญชีการเงินเบื้องต้นประกอบด้วยเนื้อหาพร้อมตัวอย่างและบทฝึกหัดที่ครอบคลุมถึงแนวคิดพื้นฐานของการบัญี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี การอ่านงบการเงินของกิจการให้บริการ ซื้อขายสินค้าและผลิตสินค้า การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น กระบวนการทางการบัญชี การอ่านและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด ภาษีธุรกิจเบื้องต้น การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ ซึ่งเหมาะกับนิสิตนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับงบการเงินของธุรกิจในฐานะที่เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากงบการเงิน

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0