คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ 3 (ปริญญาตรี) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ 3 (ปริญญาตรี)
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ 3 (ปริญญาตรี)

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ 3 (ปริญญาตรี)

Author : กษิติ์เดช สุนทรานนท์

Softcover

฿ 405.00

450.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164492417

ISBN : 9786164492417

Year of print : 1 / 2563

Size ( w x h ) : 190 x 255 mm.

Number of pages : 564 Pages

Book category : คู่มือสอบเข้าทำงาน เลื่อนตำแหน่ง

Product details : คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ 3 (ปริญญาตรี)
การสอบเข้ารับราชการส่วนใหญ่มี 3 ด่าน ได้แก่ ภาค ก คือ การสอบที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์, ภาษาอังกฤษ และความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ภาค ข คือ การสอบที่เกี่ยวข้องกับความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เช่น สมัครตำแหน่งบัญชีการเงิน ข้อสอบก็จะเกี่ยวกับเรื่องบัญชี ภาค ค คือ การสอบสัมภาษณ์เพื่อค้นหาความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำหรับการสอบ ภาค ก ถือว่าเป็นด่านแรกในการสอบเข้ารับราชการ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก หากเราผ่านการสอบนี้แล้ว สามารถนำใบรับรองไปสมัครสอบภาค ข กับหน่วยงานที่เราสนใจได้
 
   หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวม และสรุปเนื้อหาการสอบภาค ก ไว้อย่างครบถ้วน รวมถึงแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย รวมไปถึงแนวข้อสอบที่น่าสนใจและมีแนวโน้มการออกสอบในอนาคต เพื่อให้คุณสามารถสอบผ่านได้ในครั้งเดียว
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ 3 (ปริญญาตรี)
ส่วนที่ 1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ส่วนที่ 2 ภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ 3 ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0