ภาวะผู้นำ :ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา
only ebook
ภาวะผู้นำ :ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา

ภาวะผู้นำ :ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา

Author : รัตติกรณ์ จงวิศาล

E-book

฿ 450.00

560.00

Discount 19 %

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000004212

ISBN : 9789740330929

Year of print : 3 / 2559

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 529 Pages

Book category : การบริหารงานบุคคล

Book details : ภาวะผู้นำ :ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา
Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0