Episode 1 : ปันอ่านสู่ห้องสมุด รร. จังหวัดนครนายก

 

Logo Chulabook - จดหมาย.jpg

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ปันอ่าน สร้างโอกาส สร้างแหล่งเรียน 

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขา จปร.(นครนายก) ปันอ่านสู่ห้องสมุด รร.วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม  

33.jpg
            ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา จปร (นครนายก)  มอบหนังสือโครงการ 12 ปี ปันอ่าน  สร้างโอกาส สร้างแหล่งเรียนรู้ ให้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม จังหวัดนครนายก โดยมี นายมณี   ชูราษี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมนักเรียนร่วมรับมอบหนังสือ  นอกจากนี้ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเมืองเด็กสัญจร ตอน  หน้ากากรามเกียรติ์  ให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้น ป.5  ที่มารับมอบหนังสืออีกด้วย   โดย ท่านผู้อำนวยการและนักเรียนได้กล่าวถึงโครงการและกิจกรรม ดังนี้

 

ผอ - นร.jpg

นายมณี  ชูราศี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม และเด็กนักเรียน ป.5

           นายมณี ชูราศี ผอ.รร.วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม  อ.เมือง จ.นครนายก กล่าวว่า   โครงการ 12 ปีปันอ่าน สร้างโอกาส สร้างแหล่งเรียนรู้ ให้โอกาสกับนักเรียนโรงเรียนวัดโยธีศรัทธาราม ที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้  โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์เปิดโอกาส ได้เรียนรู้แบบไม่รู้ตัวเป็นการเรียนแบบ ใช้กิจกรรมเป็นตัวผ่าน  ขอขอบคุณศูนย์หนังสือจุฬาฯ ที่ให้โอกาสดีๆ กับเด็กนักเรียน รร.วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม  

การอ่านสำคัญกับเด็กๆ

         ความสำคัญของการอ่านโดยเพราะเด็กๆ การอ่านสำคัญมาก  มากกว่าการฟังอย่างยิ่ง บางข้อความต้องอ่านหลายๆ เที่ยว เพราะมีความหมายลึกการเข้าใจเนื้อหาอาจไม่สมบูรณ์ เด็กไทยทุกวันนี้ควรจะอ่านให้มากขึ้น แล้วคิดวิเคราะห์ตามด้วย เพราะการอ่านจะทำให้เด็กทั้งคิดเป็นทำเป็นแต่ต้องอ่านอย่างวิเคราะห์และมีวิจารณญาณด้วย

 ฝึกการอ่าน

           ลำดับแรกลูกๆ นักเรียนต้องฝึกอ่าน  โดยเฉพาะหนังสือทุกเรื่องในศูนย์หนังสือจุฬาฯ มีคุณค่ามาก เด็กๆ  ที่ยังไม่ชอบอ่าน ก็อาจจะเริ่มจากอ่านเล่มที่ชอบก่อน  แล้วค่อยๆขยับไปเรื่อยๆ ยิ่งอ่านมากเท่าไรจินตนาการและความเชื่อมโยงกับเรื่องที่เราอ่านก็จะต่อเนื่องกัน

 การอ่านคือรากฐานของการเรียนรู้ 

12 ปี ปันอ่าน หนังสือจากศูนย์หนังสือจุฬาฯ  สู่ห้องสมุดโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม (จ.นครนายก)    

ปันอ่าน 1.jpg

       ด.ช.วุฒิกร  สังข์เจริญ (น้องปลื้ม) ป.5  เคยมาศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขา จปร. แต่ไม่บ่อย  ชอบมุมหนังสือวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนจะเดินมา  ชอบอ่านเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  การทดลอง สนใจเรื่องพรรณไม้ด้วย เพราะที่บ้านปลูกต้นตะบองเพชร         ชอบอ่านหนังสือเพราะได้ความรู้และความสนุก   โตขึ้นอย่างเป็นทหารปกป้องประเทศชาติ  ส่วนหน้ากากรามเกียรติ์เลือกระบายสี       ชอบรูปทศกัณฑ์เพราะภาพสวย 

ปันอ่าน -2.jpg

           ด.ญ.มนัสนันท์  เสาวพงค์ (น้องปลาย) ป.5  ชอบมุมบ้านเด็กศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขา จปร. ชอบอ่านหนังสือการ์ตูนเพราะสนุกและหนังสือได้ความรู้   อยากให้ห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติ์เพราะชอบสีดา    โตขึ้นอยากเป็นหมอจะได้รักษาคนไข้  ชอบระบายสีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตอน หน้ากากรามเกียรติ์ และเลือกรูปทศกันฑ์เพราะสวยดี 

ภาพกิจกรรมเมืองเด็กสัญจร ตอน หน้ากากรามเกียรติ ณ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขา จปร.(นครนายก)     

ปันอ่าน -3.jpg

ครูอำไพพัชร์ พนมพร ครูประจำชั้น ป.5 กับเด็กนักเรียน ทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “หน้ากาก รามเกียรติ” 

                     ศูนย์หนังสือจุฬาฯ หวังว่าโครงการมอบหนังสือ 12 ปีปันอ่าน สู่ภูมิภาคนี้ จะเป็นสะพานส่งเสริมให้เด็กๆ 

รักการอ่าน รู้จักแบ่งปันสิ่งดีๆ และสร้างรากฐานแหล่งการเรียนรู้

 


View : 0

Share :

Write comment