หลักเศรษฐศาสตร์ ม.ปลาย | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
หลักเศรษฐศาสตร์ ม.ปลาย
only ebook
หลักเศรษฐศาสตร์ ม.ปลาย

หลักเศรษฐศาสตร์ ม.ปลาย

ผู้แต่ง : กรรยา พรรณา

อี-บุ๊ค

฿ 190.00

270.00

ประหยัด 29 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 3000000017012

หมวดหนังสือ : เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

รายละเอียดสินค้า : หลักเศรษฐศาสตร์ ม.ปลาย

หนังสือหลักเศรษฐศาสตร์ ม.ปลาย เล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากความรู้และประสบการณ์ในการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาเกือบ 20 ปี ของผู้เขียน ภายในเล่มได้นำเสนอเนื้อหาโดยแบ่งออกเป็นบทต่าง ๆ จำนวน 7 บท มีเนื้อหาที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เนื้อหาสาระมีความถูกต้องครบถ้วน เน้นนำเสนอเป็นผังกราฟิกรูปแบบต่าง ๆ ช่วยให้จับประเด็นของเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น มีตัวการ์ตูนและคำพูดช่วยเสริมสาระ สอดแทรกข้อสรุป/แนวคิด มีกิจกรรมชวนคิด ชวนทำ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่หลากหลายและใช้แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและสืบค้นหาข้อมูลอย่างสนุกสนาน มีคำถามท้ายบท กิจกรรมฝึกทักษะพัฒนาการเรียนรู้สู่การบรรลุตัวชี้วัด แบบทดสอบความเข้าใจพร้อมเฉลยให้ฝึกทำและทดสอบ/ทบทวนเนื้อหาสาระในแต่ละบท หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ประกอบการเรียน เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการสอบ A-LEVEL และครูสังคมศึกษา ที่สอนสาระเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สามารถนำมาใช้ประกอบการสอน/การติว/การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน อีกทั้งยังเหมาะสำหรับผู้เตรียมตัวสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา ทุกสังกัด ก็สามารถใช้อ่านเพื่อเตรียมตัวสอบได้เป็นอย่างดี ลองอ่านดู แล้วจะรู้ว่าหนังสือเล่มนี้เอาอยู่ !!!

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0