นโยบายสาธารณะระดัับท้้องถิ่่นไทย | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
นโยบายสาธารณะระดัับท้้องถิ่่นไทย
only ebook
นโยบายสาธารณะระดัับท้้องถิ่่นไทย

นโยบายสาธารณะระดัับท้้องถิ่่นไทย

ผู้แต่ง : ปิยากร หวังมหาพร

อี-บุ๊ค

฿ 480.00

600.00

ประหยัด 20 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 3000000009020

หมวดหนังสือ : การบริหารรัฐกิจ/จัดการองค์การ

รายละเอียดสินค้า : นโยบายสาธารณะระดัับท้้องถิ่่นไทย

ตำรำเรื่อง “นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นไทย” เล่มนี้ เป็นตำราอ่านประกอบการศึกษำในระดับปริญญำตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิชานโยบายสาธารณะและวิชาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กัน เช่น การจัดการภาครัฐ การปกครองการบริหารสาธารณะ การปกครองท้องถิ่น นอกจากนั้นตำราเล่มนี้ยังเหมาะสำหรับนักบริหารและนักปฏิบัติระดับท้องถิ่น เพราะเนื้อหาในตำราเล่มนี้เป็นองค์ความรู้ที่สะท้อนภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยด้านนโยบายสาธารณะ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้านี้ ซื้อสินค้านี้ด้วย

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0