การบัญชีขั้นกลาง 1 **
การบัญชีขั้นกลาง 1 **

การบัญชีขั้นกลาง 1 **

ผู้แต่ง : บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ และคณะ

หนังสือปกอ่อน

฿ 243.00

270.00

ประหยัด 10 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 9789740334569

ISBN : 9789740334569

ปีพิมพ์ : 8 / 2559

ขนาด ( w x h ) : 0 x 0 mm.

จำนวนหน้า : 384 หน้า

หมวดหนังสือ : การบัญชี

รายละเอียดหนังสือ : การบัญชีขั้นกลาง 1 **
สาระสำคัญของหนังสือ การบัญชีขั้นกลาง 1 เล่มนี้ กล่าวถึงวิวัฒนาการทางบัญชีตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบัน และสถาบันวิชาชีพที่มีบทบาทสำคัญต่อนักบัญชี แม่บทการบัญชี ซึ่งเสนอแนวคิดพื้นฐานในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน และได้ครอบคลุมเนื้อหาส่วนใหญ่ในการจัดการขององค์กรด้านสินทรัพย์ : การคิดต้นทุนสินทรัพย์ที่ถูกต้อง วิธีการบันทึกรายการ การรับรู้ และการวัดมูลค่าตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปเกี่ยวกับสินทรัพย์อย่างครบถ้วน ได้แก่ สินทรัพย์ทางการเงิน เงินสด ระบบเงินสำรองจ่าย การจัดทำงบกระทบยอด ระบบใบสำคัญสั่งจ่าย ลูกหนี้การค้า การจัดหาเงินโดยใช้บัญชีลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ เงินลงทุน สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ต้นทุนการกู้ยืม ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และการด้อยค่าของสินทรัพย์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง
0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0