สะเต็มศึกษา :นโยบาย ทฤษฎี และการปฏิบัติ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
สะเต็มศึกษา :นโยบาย ทฤษฎี และการปฏิบัติ
สะเต็มศึกษา :นโยบาย ทฤษฎี และการปฏิบัติ

สะเต็มศึกษา :นโยบาย ทฤษฎี และการปฏิบัติ

ผู้แต่ง : ลือชา ลดาชาติ

หนังสือปกอ่อน

฿ 234.00

260.00

ประหยัด 10 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 9789740341550

ISBN : 9789740341550

ปีพิมพ์ : 1 / 2565

ขนาด ( w x h ) : 0 x 0 mm.

จำนวนหน้า : 0 หน้า

หมวดหนังสือ : การเรียน การสอน

รายละเอียดสินค้า : สะเต็มศึกษา :นโยบาย ทฤษฎี และการปฏิบัติ

สะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นแนวคิดในการจัดการศึกษาที่เน้นการบูรณาการ 4 ศาสตร์ ได้แก่  วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematies) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนามนุษย์และเศรษฐกิจของประเทศ

ในปัจจุบัน สะเต็มศึกษาไม่ได้เป็นเพียงแค่นโยบายทางการศึกษา หากยังเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศอีกด้วย ดังนั้น ครูจึงจำเป็นต้องเข้าใจสะเต็มศึกษาอย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้เพื่อการจัดการเรียนการสอนสะเต็มได้อย่างประสบผลสำเร็จ

หนังสือ “สะเต็มศึกษา : นโยบาย ทฤษฎี และการปฏิบัติ นำเสนอทั้งแนวคิดเชิงนโยบาย ทฤษฎีการเรียนรู้ ธรรมชาติของแต่ละศาสตร์ แนวทางและตัวอย่างการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนข้อพึงระวังในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็ม

หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสมกทั้งกับครู นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตครู ตลอดจนผู้บริหารและผู้กำหนดนโยบายทางการศึกษา ที่สนใจสะเต็มศึกษาและปรารถนาจะขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาของประเทศไทยให้ประสบผลสำเร็จในอนาคตต่อไป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง
0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0