โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (LEUKEMIA)
only ebook
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (LEUKEMIA)

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (LEUKEMIA)

ผู้แต่ง : พิมพ์ใจ นิภารักษ์

อี-บุ๊ค

฿ 890.00

1,300.00

ประหยัด 31 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 3000000008977

หมวดหนังสือ :

รายละเอียดสินค้า : โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (LEUKEMIA)
ความรู้เรื่องมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันและเรื้อรังในปัจจุบันมีความก้าวหน้า เป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต ทั้งในด้านพยาธิวิทยาและอณูพันธุศาสตร์ ในการก่อให้เกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดต่าง ๆ สําหรับการรักษาได้มีการพัฒนา คิดค้นและผลิตยาจําเพาะเจาะจงหลายชนิด เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง เม็ดเลือดขาวเฉียบพลันและเรื้อรัง หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมและสรุปความรู้ในเชิงลึกทางด้านอณูพันธุศาสตร์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ทันสมัย การรักษาที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึง การรักษาผู้ป่วยด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดเลือด นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้ อ้างอิงถึงข้อมูลในด้านอณูพันธุศาสตร์ ผลการรักษาด้วยยาเคมีบําบัดและยาจําเพาะ เจาะจงในผู้ป่วยไทยจากประสบการณ์ของผู้เขียนเองที่ได้ดูแลรักษาผู้ป่วย ทําให้หนังสือ เล่มนี้เหมาะสําหรับเป็นแนวทางในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว เฉียบพลันและเรื้อรังให้แก่แพทย์โรคเลือด แพทย์ประจําบ้าน แพทย์ประจําบ้านต่อยอด อายุรแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักเทคนิคการแพทย์ที่สนใจหรือร่วมดูแลผู้ป่วยมะเร็ง เม็ดเลือดขาว
คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง
0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0