ภาวะผู้นำ 5 ระดับ
only ebook
ภาวะผู้นำ 5 ระดับ

ภาวะผู้นำ 5 ระดับ

Author : John C. Maxwell เขียน วันดี อภิรักษ์ธนากร แปล

E-book

฿ 234.00

275.00

Discount 14 %

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000006176

ISBN : 0

Year of print : /

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : Pages

Book category : บริหารธุรกิจ

Book details : ภาวะผู้นำ 5 ระดับ
Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0