ประมวลสาระชุดวิชานโยบายการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหน่วยที่ 1-5 (15711) (ป.โท)
Out of stock
ประมวลสาระชุดวิชานโยบายการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหน่วยที่ 1-5 (15711) (ป.โท)

ประมวลสาระชุดวิชานโยบายการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหน่วยที่ 1-5 (15711) (ป.โท)

Author : วิจิตร ศรีสอ้าน

Softcover

฿ 450.00

500.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786161604851

ISBN : 9786161604851

Year of print : 4 / 2562

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : การเรียน การสอน

Book details : ประมวลสาระชุดวิชานโยบายการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหน่วยที่ 1-5 (15711) (ป.โท)
Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0