ทฤษฎีกษัตริย์โพธิสัตธิ์ (ปกอ่อน) (เฉพาะจอง)
Out of stock
ทฤษฎีกษัตริย์โพธิสัตธิ์ (ปกอ่อน) (เฉพาะจอง)

ทฤษฎีกษัตริย์โพธิสัตธิ์ (ปกอ่อน) (เฉพาะจอง)

Author : แพทริค โจรี

Softcover

฿ 480.00

480.00

Discount 0 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789990142518

ISBN : 0

Year of print : 1 / 2563

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 373 Pages

Book category : ศาสนา

Product details : ทฤษฎีกษัตริย์โพธิสัตธิ์ (ปกอ่อน) (เฉพาะจอง)

#Preorder
หนังสือแบ่งออกเป็น 6 บท
ในบทแรกจะบรรยายพลวัตของพิธีกรรมการเทศน์เวสสันดรชาดกที่รู้จักกันในชื่อ เทศน์มหาชาติ หรือ “การเทศนาว่าด้วยการเกิดที่ยิ่งใหญ่” ลักษณะเวสสันดรชาดกในฐานะตัวบทสำหรับเทศนาเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญยิ่ง ชาดกที่มีแก่นเรื่องเชิงการเมืองนี้ออกแบบมาสำหรับถ่ายทอดให้คนหมู่มากฟัง ความนิยมเวสสันดรชาดกยังมีตัวบทอื่น ๆ จำนวนมากรองรับ โดยตัวบทเหล่านี้สัมพันธ์กับเวสสันดรชาดกในแง่ที่ช่วยเน้นย้ำอานิสงส์มหาศาลที่จะได้รับจากการฟังเทศน์ ผู้เขียนเสนอว่าลักษณะอันซับซ้อนของการเทศน์เวสสันดรชาดก และขั้นตอนพิธีกรรมที่แวดล้อมการเทศน์ แสดงให้เห็นความพยายามอย่างยิ่งในการแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าตรัสเอง (บาลี: พุทฺธวจน) สิ่งนี้เป็นเพราะพลังของเวสสันดรชาดกตามจารีตพุทธศาสนาเถรวาทนั้นอิงอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่า จากนั้นผู้เขียนจะกล่าวถึงความพยายามของราชสำนักไทยที่สั่นคลอนพลังของเวสสันดรชาดก โดยมุ่งโต้แย้งความเชื่อที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องชาดกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือโดยเฉพาะ เป็นข้อเสนอที่ตอบโต้ขนบประเพณีอายุหลายร้อยปีอย่างรุนแรง

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0